Missie

Algemeen Mission Statement Feyenoord
Feyenoord speelt een leidende rol in het Nederlandse voetbal en biedt haar trouwe legioen een unieke beleving en inspiratiebron. Wij zijn trots op de club, zijn helden en op elkaar.
Feyenoord staat voor strijd, succes en kameraadschap. Respect. Geen woorden maar daden.

Visie Feyenoord Academy
Het leveren van een op maat gesneden topsportdagopleiding waarbinnen spelers zich onder optimale omstandigheden ontwikkelen tot profvoetballer met als doel Feyenoord 1.

Strategie

Dagopleiding & avondopleiding
De Feyenoord Voetbal Academy heeft gekozen voor een verdeling in Onder 8 t/m Onder 12 (avondtraining) en Onder 13 t/m Onder 19 (dagtraining).
De groepen die 's avonds trainen (O/8 t/m O/12) worden grotendeels begeleid door parttime trainers. Er wordt gewerkt volgens een schema waarbij een hoofdcoach te allen tijde wordt geassisteerd door één of meerdere trainers en jongens die vanuit de opleiding stage lopen.

Scholing & specialisme
Door de bijzondere en nauwe samenwerking met een LOOT-school die haar lesroosters aanpast aan het trainingsschema, is het mogelijk om bij de groepen O/13 t/m O/19 met fulltimers te werken binnen een dagopleiding. Deze aanpak maakt het mogelijk met meerdere trainers op een groep te staan zodat aan spelers optimale aandacht gegeven kan worden.
Daarnaast werken diverse specialisten (videoanalist, voedingsexpert, loop-/coördinatietrainer, sportpsycholoog, specialist op het vlak van periodisering) rondom de voetbaltrainingen met de spelers. Dankzij de keuze voor een dagopleiding kan een optimale afstemming gecreëerd worden tussen school, Feyenoord en thuisomgeving. Door de integratie van Feyenoord met school(dagopleiding) blijft er voor de spelers voldoende tijd over om tot rust te komen en zich te bewegen in hun eigen sociale omgeving.

Selectiebeleid
Bij Feyenoord zijn spelers van de groepen O/8 t/m O/11 ondergebracht bij SC Feyenoord, de amateurtak van de voetbalvereniging. In deze leeftijden komen spelers binnen via scouting. Dat laatste geldt ook voor de spelers van de groepen O/12 t/m O/19. Deze groepen vallen echter onder Feyenoord Rotterdam N.V. Voor alle spelers geldt het algemene reglement van de jeugdopleiding. In mei moet de definitieve samenstelling van de teams compleet zijn in verband met de uiterlijke overschrijvingsdatum van de K.N.V.B.
Alle spelers voeren gedurende het jaar ‘POP-gesprekken’ met hun trainer om zo bewuster om te gaan met hun kwaliteiten en die te verbeteren. ‘POP’ staat voor Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Twee keer per jaar vindt dit beoordelingsgesprek plaats met speler (en ouders) waarin namens Feyenoord duidelijk wordt gemaakt hoe er wordt gedacht over de ontwikkeling van de betrokken speler en het eventuele toekomstbeeld dat daar bij past (doorstromen/uitstromen).
Naast het trainingsprogramma nemen alle teams deel aan de competitie en spelen zij daarnaast oefenwedstrijden en toernooien.