Mentale begeleiding

Het vak van toekomstig profvoetballer vraagt van spelers dat zij al op jonge leeftijd zelfstandigheid ontwikkelen. Van hen wordt verlangd dat zij zowel binnen als buiten het veld keuzes maken die de kans vergroten om te slagen als profvoetballer. De Feyenoord Academy heeft als taak de spelers in deze groei naar zelfstandigheid te begeleiden.

De Feyenoord Academy heeft een programma ontwikkeld om deze doelstelling te realiseren. Dit programma is gericht op de trainers, ouders en de spelers en wordt gefaseerd ingevoerd. Alle spelers worden ondersteund in hun persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor willen wij een klimaat bij de club creëren waarbinnen ontwikkeling, discipline, hard werken, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid normale zaken zijn.

De Feyenoord-opleiding heeft dezelfde belangen als de ouders van de spelers. Daarom betrekken wij de ouders actief bij de manier waarop Feyenoord de spelers naar zelfstandigheid begeleidt. De Feyenoord Academy wil dat ouders en trainers op één lijn zitten voor wat betreft de ontwikkeling van het kind.