Paramedisch

De Medische afdeling van de Feyenoord Academy

Fysiotherapie / manuele therapie
Voor en na de trainingen wordt er preventief zorggedragen voor een zo optimale fysieke voorwaarde om als speler de training te kunnen starten of zo snel mogelijk ervan te kunnen herstellen. De fysiotherapeuten behandelen, instrueren, adviseren en stimuleren spelers en leggen continu het belang van goede (lichaams)verzorging uit.
Rondom wedstrijden en toernooien beschikken de teams Feyenoord O/10 tot en met Feyenoord O/19 over een fysiotherapeut / verzorger die het medische deel op zich neemt.

Inspanningsfysiologie
Gedurende een aantal momenten in een jaar wordt er getest op een aantal elementen (veelal voetbalconditionele elementen) die binnen het voetbal van waarde zijn. De inspanningsfysioloog houdt zich bezig met de uitvoering en verwerking van deze testen en deelt deze met de fysiotherapeuten en de trainers.

Periodisering
Bij de Feyenoord Academy wordt er per team een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning, waarin alle wedstrijden, trainingen, testen, etc. geprogrammeerd staan, wordt er per team en individu een dagelijks programma gemaakt. Dit gebeurt volgens het periodiseringsmodel van Raymond Verheijen. Dit heeft als doel ervoor te zorgen dat elk individu en het totale team optimaal kan trainen en daarmee zijn top kan bereiken.

Het periodiseren is het planmatig sturen van een trainingsproces om vooraf gekozen doelstellingen te bereiken. Twee verschillende vormen van periodiseren worden in elkaar verweven: periodisering van het trainingsseizoen tezamen met het periodiseren van motorische eigenschappen als flexibiliteit, lenigheid, (sprong)kracht, het volhouden van voetbalhandelingen en het snel(ler) handelen. Periodiseren betekent dat periodes van hoge intensiteit afgewisseld worden met perioden van lage intensiteit. Trainingsvariabelen als volume en specificiteit worden toegevoegd. Hiermee doet periodiseren recht aan het afstemmen van belasting en herstel: prestaties vereisen veel trainingsarbeid, maar zeker net zoveel aandacht voor herstel en adaptatie. Blessures worden daarmee tot een minimum beperkt.

De wedstrijdplanning zal te allen tijde het vertrekpunt zijn voor het uitschrijven van het dagelijks programma per team en individu.